Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Demográfia

2010.04.27

Korfa: a nem és életkor szerinti eloszlás alapvető ábrázolási eszköze (népességpiramis)

Gyors népességnövekedésű országok (piramis forma): széles alapú, fölfelé gyorsan keskenyedő korfa, a fiatal korcsoportok magas (a gyermekkorúak 40-50%), az idősebbek alacsony (2-4%) aránya jellemzi. A legszegényebb, mezőgazdasági jellegű országokra jellemző, ahol magas a születési és a halálozási arány is és alacsony a várható élettartam (pl: India, Kína, számos afrikai ország).

Stagnáló népességű országok (süveg alakú): a fiatalok (gyermekkorúak: 20-25%) és a középkorúak aránya magas és közel azonos, csak az idősebb korosztályoknál (10-15%) keskenyedik el a korfa. Egyenletesen nő a népesség száma és várható élettartama (pl. USA, Ausztrália).

Fogyó népességű országok (hagyma alak): a fiatalok aránya csökken (gyermekkorúak: 15-20%), a várható élettartam hosszú, az idősek aránya nő (15-20%), eléri, majd meghaladja a fiatalok arányát. Gyorsan öregedik a népesség, a létszám stabilizálódik, majd csökken (pl. Svájc, Dánia, Németország,  Magyarország).

Demográfiai átmenetek elmélete: Warren Thompson (1929) ötlete alapján alakult ki, amit Notestein (1945) formált elméletté.

A lényeg: a születések és a halálozások közötti kapcsolat és így a népesség növekedési ütemének függvényében négy demográfiai korszakot különböztethetünk meg:

1., pre-indusztriális periódus: Az első periódus a pre-indusztriális, vagy tradicionális társadalmakra jellemző.

A születések és a halálozások ellentétes módon függnek az egy főre jutó jövedelemtől, amely a létfenntartási minimum körül ingadozik. Bármilyen növekedés az egy főre jutó jövedelemben népességnövekedéshez vezet. (vagy technológiai fejlődés, vagy expanzió), ami az egy főre jutó jövedelmet lecsökkenti a létfenntartási minimumra. Jellemző: a gyermeknevelés költsége általában alacsony, nincs iskoláztatás, nincs társadalombiztosítás.

A népességnövekedés fékei: járványok, éhezés, háborúk, erőszakosabb társadalom (több az emberölés).

2., az első demográfiai forradalom: A mezőgazdasági termelés hatékonysága megnövekszik, és együttesen javulnak az életkilátások (csökken a halandóság)

A csökkenő halandóság okai: jobb életkörülmények (csatornázás, téglaházak, fűtés, víztisztítás), fejlődő orvostudomány (oltások, fertőtlenítés). Európa: 18. század második felétől az Első Ipari Forradalom idején (kb. 1870-ig) Fejlődő országok, 20. század: a gyarmatosítás és a függetlenné válás idején lépnek be. „Zöld forradalom”. Erős népességnövekedés. Megjelenik a kötelező alapfokú iskolázás.

3., átmeneti szakasz: A fejlett országokban 1870-1950 között, a fejlődő országok jó része most lépett be. Ez a 2. Ipari Forradalom ideje, technológiai és tudományos fejlődés: korszerű egészségügy, társadalombiztosítás, fogamzásgátlás. Tankötelezettség, az utódok nevelésének költsége növekszik (kevesebb gyerek) A nők tanulnak, munkába állnak. Csökkenő népességnövekedés.

4., a modern társadalom (átmenet utáni szakasz): A születések száma függetlenné válik az egy főre jutó jövedelemtől. Alacsony halálozás és alacsony termékenység. Gyakran a reprodukciós ráta alatti születési ráta. Elöregedő társadalmak, kevés, de drága és magasan képzett utód. Társadalombiztosítás, szociális háló. Tudományos és technikai forradalom.

Hazai népszámlálások története:
- II. József idején volt az első modern népszámlálás
- 1784-ben nem sikerült, mert fellázadtak a bürokrácia ellen Erdélyben
- 1787-ben ismételték meg, immár sikeresen
- halálakor a rendszeres népszámlálásra vonatkozó rendeletét is visszavonta
-1848
- magyar kormány célja a népességszám felmérése, de a terv megbukott
-1850,1857
- osztrák népszámlálások, melyek Magyarországra is kiterjedtek
- 1867: KSH létrehozása.
- 1869. január 1.: az első magyar népszámlálás.
- ettől kezdve 10 évente minden 00-ás évben volt népszámlálás 1910-ig a Történeti Magyarországon.
- 1920-ban már a trianoni Magyarországon.
- az 1940-es 41-ben volt megtartva az erdélyi események miatt
- 1949. január 1-én előrehozták az 50-est, hogy felmérjék a háború kárait
- 1990-ig ismét a 0-s években számláltak
- 2001-ben lesz a következő az EU követelménye miatt.

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.